w88优德体育

图片

行政许可注销公告---贺改玲 护士执业证书
来源:本站  时间:2021-06-08 17:22:54  

贺改玲(证书编号:201141024816,执业地点:郑州康美中医院),因依法吊销《护士执业证书》,依据《行政许可法》第七十条第四项的规定,w88优德体育员会决定对其《护士执业证书》予以注销。

特此公告。

 

 

 

                                           w88优德体育员会

                                          2021年6月7日


打印此文 关闭窗口